Vše co jste chtěli vědět o sjm

Napsal Jaromír Zvonek. Posted in Firemní finance.

Zkratka sjm znamená společné jmění manželů. V našem článků vás uvedeme do této problematiky a osvětlíme vám, co to přesně znamená.

sjm a podnikání

O co se přesně jedná

Jak už bylo zmíněno, zkratka sjm znamená společné jmění manželů. Tvoří ho např. majetek, který jeden z manželů (nebo také oba manželé) nabyl v průběhu manželství nebo třeba také závazky, které vzniknout jednomu či oběma manželům v průběhu trvání manželství. Do sjm nepatří např. majetek získaný prostřednictvím dědictví nebo darem.

Správa společného jmění manželů

Běžné úkony, jako obstarávání běžného chodu domácnosti, nákupy spotřebních předmětů, obstarávání běžných oprav apod. může vykonávat každý z manželů. Pokud se však jedná o jiné záležitosti, pak je nutný souhlas obou manželů. Jedná se např. o darování, koupi či zastavení nemovitosti, o poskytnutí větší částky jako dar apod.

Společné jmění manželů a podnikání

Sjm a podnikání je také jednou z cest, kterou se můžete vydat. Samozřejmě je potřeba souhlas druhé osoby. Souhlas se musí udělit v případě, že dochází k prvnímu použití majetku. V dalších případech už není nutný. Je také nutné nezapomenout na to, že pukud založíte či získáte podnik v průběhu manželství a spadá do společného jmění manželů, pak bez souhlasu druhého manžela jej nemůžete převést apod. Všechny takovéto významné úkony vyžadují souhlas druhého partnera, což nakonec může vést k problémům v manželství.