Zavolejte účetní

Napsal Jaromír Zvonek. Posted in Účty a spoření.

Podle obchodního zákoníku pokud podnikáte a splňujete určité podmínky, tak si můžete zvolit způsob prokazování výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Vybrat si můžete buď vedení daňové evidence podnikatele, ale pokud máte příjmy vyšší než vám určuje zákon o daních z příjmu případně jste zaměstnavatelem, nezbyde vám nic jiného, než se stát účetní jednotkou a vést podvojné (dnes již prostě jednoduše) účetnictví. Při vedení účetnictví máte jako podnikatel dvě možnosti. Můžete vést jednoduché nebo podvojné účetnictví.
Obchodní zákoník rozděluje podnikatele na dvě skupiny. První skupinu tvoří podnikatele zapsaní v obchodním rejstříku (typickým příkladem jsou společnosti s ručením omezením a akciové společnosti) a druhou skupinu daňové subjekty, které provozují činnost bez registrace (živnostníci).
Pokud se v tom všem nevyznáte, zavolejte účetní Zlín, která se za vás o vše postará.

Odvolání nemá odkladný účinek

Napsal Jaromír Zvonek. Posted in Účty a spoření.

Odvolávat se proti usnesení o nařízení exekuce má smysl například, pokud exekuční titul neexistuje nebo není vykonatelný, je-li tatáž pohledávka vymáhána i jinou exekucí nebo byla zaplacena ještě před nařízením exekuce. Exekutor ovšem některé úkony směřující k vymožení pohledávky věřitele (v exekučním řízení „oprávněného“) může provádět ještě před doručením usnesení o nařízení exekuce dlužníkovi (v exekučním řízení „povinnému“) a pokračovat v nich může i v případě, že se povinný proti usnesení o nařízení exekuce odvolá. Exekutor zpravidla zablokuje povinnému jeho bankovní účty a v katastru nemovitostí vyznačí omezení dispozičního práva k nemovitostem, které povinný (spolu)vlastní. Pokud exekutor nerozhodne jinak, povinný nesmí po doručení usnesení o nařízení exekuce disponovat se svým nemovitým i movitým majetkem nad rámec běžných činností, jeho správy a udržování. Exekutor, oprávněný nebo přihlášený věřitel se přitom mohou dovolat neplatnosti právních úkonů povinného, které by tuto povinnost porušovaly. Pokud stále nevíte, co s exekucí, obraťte se na firmu Exekuce nemovitostí Brno.

Účetnictví pro Zlíňáky

Napsal Jaromír Zvonek. Posted in Účty a spoření.

Březen pro účetnictví Zlín je vždy naprosto nejhektičtější období pro obě strany – jak pro klienty, tak pro paní účetní. Protože do konce března se musí odevzdat všechna daňová přiznání, uzavřít všechna účetnictví pro Zlín a většina lidí neví, jak na to. A právě od toho je tady společnost Coppia, která se specializuje na účetnictví pro firmy ve Zlíně. A nejste jediní, poslední a ani první. S našimi šikovnými holkami zjistíte, že to není zase až tak složité a nakonec to pro vás bude hračka.
Vyzkoušejte si spolupráci se společnosti Coppia a nebudete litovat. Účetnictví ve Zlíně je totiž naprosto profesionální společností pro každého – od malých firem, přes střední i velké firmy. Daňová přiznání nejsou žádná sranda. A mohou vést až několikatisícovým pokutám, které vám nikdo neodpustí. Proto se spolehněte na Coppiu.