3 signály, které směřují k prodeji firmy

Napsal Jaromír Zvonek. Posted in Investice.

Mnoho podnikatelů považuje ukončení byznysu jako zbabělost či útěk od starostí. Ne vždy tomu tak je. Prodej ziskové firmy je v západním světě běžná věc, nicméně v České republice se na tento proces stále nahlíží s úžasem. Faktem je, že správně načasový prodej firmy může být esenciální pro život několika desítek či stovek lidí. V tomto článku zjistíte 3 signály, díky kterým spozorujete, že možná na čase přestat a ještě na tom vydělat.

1. signál - nedostatečná osobní energie

Pozor, nebavíme se o fyzické síle, energii a únavě. Bavíme se o stavu duše, ve které se podnikatelé nachází zejména na začátku budování firmy. Každý den musí mít pro podnikatele smysl a musí být naplánovaný tak, aby se dal vyhodnotit. Pokud už cítíte, že delší časový úsek ztrácíte vizi a chybí vám energie z odvedené práce, projeví se to na fungování firmy. Ekonomicky firma třeba zůstává v zisku, ale stagnuje a nenabírá nové zákazníky.

2. signál - značný výskyt konkurence

Začínáte se čím dál více zaobírat konkurencí? Jaké inovace přináší, jaké marketingové kanály využívají a jak dynamicky rostou? To je normální. Určitě je konkurence vedena lidmi se zápalem. Nicméně pokud Vaše firma není schopna držet krok a není schopna bojovat s konkurencí jak na poli inovací tak na poli reklamy, je čas na úvahu o prodeji.

3. signál - výrazné zhoršení zdravotního stavu

Už Vám není 30 a začínáte cítit každý pohyb? Špatně se Vám dýchá a nedokážete rychle regenerovat? To se také obvykle stává. Proto časem více odpovědnosti přebírají lidé z menšího stupně firemní hierarchie. Pokud však necítíte, že jsou lidé pod vámi schopni manažerské adaptace, začněte uvažovat o prodeji své zavedené ziskové firmy.

Není to ponížení Vašeho ega. Je to investice. Získáte kapitál, se kterým můžete vstoupit na úplně jiný trh, který Vás zbaví výše zmíněných problémů. A nebo Vám zajistí klidné stáří.

Tak či tak - prodej firmy není zbabělost, naopak výrazně pomůže jak prodejci, tak tomu, který firmu převezme. Ve většině případů pomůže i firmě a zaměstnancům samotným. Každopádně se při prodeji firmy nespoléhejte na to, že se o jejím prodeji dozví potenciální nákupčí skrze WoM, ale nabídněte firmu k odkupu skrze specialisty v oboru. Prodej fungujících a zavedených firem nikdy nebyl jednodušší.