Jaké jsou hlavní rozdíly mezi fúzí a akvizicí?

Napsal Jaromír Zvonek. Posted in Investice.

akvizice firem

Děláte úkol z podnikové ekonomie? Nebo se prostě zajímáte o to, jaké možnosti převzetí podniku existují a jak se od sebe liší? Jste tu správně, jelikož se v tomto článku budeme zabývat právě tím, jaké možnosti představuje akvizice firem a jaké fúze.

Akvizice firem

Jinak také převzetí, jedná o akci, kde jedna firma koupí druhou. Kupodivu se může akvizice dělit na přátelskou a nepřátelskou v závislosti na tom, jestli se jednalo proti vůli managementu, nebo nikoliv. Akvizice probíhá i pomocí odkoupení podílů, akcií, nebo celkového odkoupení podniku. Přestože není zákonem definovaná, aby mohla akvizice proběhnout, je třeba dvou předem existujících podniků. Další dělení akvizice je na horizontální, vertikální a sdruženou podle toho, jaké oblasti se jednotlivé podniky týkají.

Fúze

Na rozdíl od akvizice, fúze je prováděná pouze s přátelským úmyslem. Respektive vztahy mezi sjednocenými firmami bude jiný, než když se jedná o napadení a převzetí skrze akvizici, třebaže je výsledek stejný. Termín fúze se navíc používá i v jiných oblastech vědy, nejen v ekonomii. Vždy má stejný význam a to spojení, splynutí, sloučení.